content-image
01. About Us

Mission

BUHAYIN AT ISAGAWA ANG PAGBABAYANIHAN PAGDADAMAYAN, AT PAGMAMAHALAN SA BAWAT FILIPINO

Vision

PILIPINAS, MAUNLAD AT MAPAYAPANG BAYAN, ISANG PARAISO SA LAHAT NA FILIPINO, NAGMAMAHAL AT MAY MALASAKIT SA ISATISA, MAY PANLIPUNANG KAAYUSAN, PANTAYPANTAY ANG LAHAT NA PINAMUMUNOAN NG MGA MATUWID , MAKA-KALISAKAN, MAKABAYAN, AT MAKA-DIYOS NA MGA PINUNO

Live your dreams with C.I.A Bayanihan!

C.I.A BAYANIHAN OBJECTIVES

Here are the seven objectives of C.I.A Bayanihan

To inculcate the value of Bayanihan – Damayan and volunteerism to members as well as non-members.

To unify the Filipinos and to establish digital platforms to help members in time of crisis, emergency, calamities and disasters.

To conduct charitable and humanitarian services to the poor.

To implement programs for the upliftment of the cultural, spiritual, educational, social, and economic well-being of the people.

To establish mutual cooperation and collaboration with other non government organizations , foundations and all government agencies especially those in the service of health, education, livelihood and other social services to the people.

To conduct seminars and trainings on livelihood, values, crisis management, disaster and rescue, primary health care, crime reporting and prevention, and anti graft and corruption.

To establish Mobile, Barangay, Municipality, Provincial, and International chapters and Digital Broadcast Stations for the conduct of the activities of the organization .

03. Mobile App

C.I.A Bayanihan Power Apps

content-image
content-image

C.I.A BAYANIHAN Most Recent Videos

Next 3 Videos